มาเลเซีย | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์
Advertising

ข้อมูล รหัสโทรศัพท์ สำหรับ มาเลเซีย


เมืองใน มาเลเซีย

กัวลาลัมเปอร์ รหัสโทรศัพท์
ชางลุน รหัสโทรศัพท์
ปุตราจายา รหัสโทรศัพท์
รัฐมะละกา รหัสโทรศัพท์
อลอร์สตาร์ รหัสโทรศัพท์
ไซเบอร์จายา รหัสโทรศัพท์

อีกหลายเมืองใน มาเลเซีย

A B C D E G H I J K L M N O P R S T W Y

รหัสโทรศัพท์ ใน มาเลเซีย

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +60

รหัสโทรศัพท์เมืองหรือเขตปกครองเขตการบริหารหรือรูปแบบการปกครองประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
10 DiGi, XOX Com Sdn Bhd, Tune Talk MVNO มือถือ มาเลเซีย
11 TM East Malaysia Service มือถือ มาเลเซีย
1110 Packet One Networks, REDtone Marketing มือถือ มาเลเซีย
1111 U Mobile มือถือ มาเลเซีย
1112 Maxis มือถือ มาเลเซีย
1113 XOX, Baraka Telecom Sdn Bhd มือถือ มาเลเซีย
1115 Tune Talk มือถือ มาเลเซีย
1116 DiGi มือถือ มาเลเซีย
1117 YTL Communications มือถือ มาเลเซีย
1118 TM มือถือ มาเลเซีย
1119 Celcom มือถือ มาเลเซีย
1120 Talk Focus Sdn Bhd มือถือ มาเลเซีย
1122 MyLink Mobile มือถือ มาเลเซีย
12 Maxis มือถือ มาเลเซีย
13 Celcom มือถือ มาเลเซีย
142 Maxis มือถือ มาเลเซีย
143 DiGi มือถือ มาเลเซีย
144 reserved มือถือ มาเลเซีย
145 Celcom มือถือ มาเลเซีย
146 DiGi มือถือ มาเลเซีย
147 Maxis มือถือ มาเลเซีย
148 Celcom มือถือ มาเลเซีย
149 DiGi มือถือ มาเลเซีย
153 B & E Wireless Mobile มือถือ มาเลเซีย
154 Celcom มือถือ มาเลเซีย
155 Celcom มือถือ มาเลเซีย
156 Celcom มือถือ มาเลเซีย
158 Broadband wireless access มือถือ มาเลเซีย
16 DiGi มือถือ มาเลเซีย
17 Maxis Hotlink มือถือ มาเลเซีย
18 Yes Broadband, U Mobile มือถือ มาเลเซีย
19 Celcom มือถือ มาเลเซีย
3กัวลาลัมเปอร์กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย 1.5 ล้าน มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 15:25 ศ. UTC+08
330Klangรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 879867 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 15:25 ศ. UTC+08
331 Pulau Ketam มาเลเซีย
332Hutan Melintangรัฐเประ มาเลเซีย มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 15:25 ศ. UTC+08
333Klangรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 879867 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 15:25 ศ. UTC+08
336Kuala Selangorรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 55887 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 15:25 ศ. UTC+08
338Semenyihรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 80574 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 15:25 ศ. UTC+08
350Shah Alamรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 481654 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 15:25 ศ. UTC+08
351Shah Alamรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 481654 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 15:25 ศ. UTC+08
352Shah Alamรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 481654 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 15:25 ศ. UTC+08
353Shah Alamรัฐสลังงอร์ มาเลเซีย 481654 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 15:25 ศ. UTC+08
354 Kinrara มาเลเซีย
355 Kinrara มาเลเซีย
356 Kinrara มาเลเซีย
357 Kinrara มาเลเซีย
358 Kinrara มาเลเซีย
360Batu Arang มาเลเซีย 22579 มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 15:25 ศ. UTC+08
361Genting Highlandsรัฐเนกรีเซมบีลัน มาเลเซีย มาเลเซีย (กัวลาลัมเปอร์) 15:25 ศ. UTC+08
หน้า 1ถัดไป
Advertising