12 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานแปซิฟิกในอเมริกาเหนือ
เวลาท้องถิ่น:วันจันทร์ 03:29
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:101113