รหัสโทรศัพท์ ในเสียมราฐ (เมือง)

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +855

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
63เสียมราฐ (เมือง)จังหวัดเสียมราฐกัมพูชา139,458เวลากัมพูชา05:16 อ.UTC+07
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
Kampong Thomจังหวัดกำปงธมกัมพูชา19,951620640106402
PursatPursatกัมพูชา52,47652
ปอยเปตจังหวัดบันเตียเมียนเจยกัมพูชา79,00054
ศรีโสภณจังหวัดบันเตียเมียนเจยกัมพูชา23,218540125101252


หมวดหมู่สำหรับ เสียมราฐ (เมือง)