16 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ย่าน:Khan 7 Makara, Khan Chamkar Mon, Khan Doun Penh, Khan Sensok, Khan Tuol Kouk, Sangkat Buon, Sangkat Svay Dangkum
ช่วงเวลา:เวลาอินโดจีน
เวลาท้องถิ่น:วันอาทิตย์ 06:42
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:111215182324

ข้อมูลธุรกิจของ 16

ธุรกิจต่างๆ ใน 16  - ประเทศกัมพูชา