64 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลาอินโดจีน
เวลาท้องถิ่น:วันอาทิตย์ 06:54
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:525354626365

ธุรกิจต่างๆ ใน 64  - ประเทศกัมพูชา