ประเทศกินี | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศกินี


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศกินี


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +224

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
3024FriaBoke Regionกินี44,369เวลากินี04:45 พ.UTC+00
3031BokéBoke Regionกินี15,460เวลากินี04:45 พ.UTC+00
3032KamsarBoke Regionกินี61,527เวลากินี04:45 พ.UTC+00
3041โกนากรีโกนากรีกินี1.8 ล้านเวลากินี04:45 พ.UTC+00
3042CoyahKindia Regionกินี77,103เวลากินี04:45 พ.UTC+00
3043โกนากรีโกนากรีกินี1.8 ล้านเวลากินี04:45 พ.UTC+00
3045โกนากรีโกนากรีกินี1.8 ล้านเวลากินี04:45 พ.UTC+00
3046กินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
3047โกนากรีโกนากรีกินี1.8 ล้านเวลากินี04:45 พ.UTC+00
3051LabéLabé Regionกินี58,649เวลากินี04:45 พ.UTC+00
3053PitaMamou Regionกินี20,052เวลากินี04:45 พ.UTC+00
3061KindiaKindia Regionกินี117,062เวลากินี04:45 พ.UTC+00
30613TéliméléKindia Regionกินี30,311เวลากินี04:45 พ.UTC+00
3068MamouMamou Regionกินี41,619เวลากินี04:45 พ.UTC+00
3069DalabaMamou Regionกินี7,036เวลากินี04:45 พ.UTC+00
3071KankanKankan Regionกินี114,009เวลากินี04:45 พ.UTC+00
3081DabolaFaranah Regionกินี13,057เวลากินี04:45 พ.UTC+00
3091NzérékoréNzerekore Regionกินี132,728เวลากินี04:45 พ.UTC+00
3094MacentaNzerekore Regionกินี43,102เวลากินี04:45 พ.UTC+00
3097GueckedouNzerekore Regionกินี79,140เวลากินี04:45 พ.UTC+00
3098KissidougouFaranah Regionกินี47,099เวลากินี04:45 พ.UTC+00
55Gamma Concept – Guinéeมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6020Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6021Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6022Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6023Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6025Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6026Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6027Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6028Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6029Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6033Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6034Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6036Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6037Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6052Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6054Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6055Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6057Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6058Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6059Sotelguiมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
62Orange Guinée มือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6310Intercelมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6335Intercelมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
6340Intercelมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
64Areeba-Guinéeมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
65Cellcom Guinéeมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
67Cellcom Guinéeมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
68Orange Guinée มือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
78Voice over IPมือถือกินีเวลากินี04:45 พ.UTC+00
หน้า 1ถัดไป