68 รหัสโทรศัพท์

ข้อมูลโดยละเอียด
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานกรีนิช
เวลาท้องถิ่น:วันเสาร์ 05:00
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:6263106340646567