รหัสโทรศัพท์ ในประเทศคิวบา


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +53

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
21Provincia de Guantánamoคิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
22Provincia de Santiago de Cubaคิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
23Provincia Granmaคิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
24Provincia de Holguínคิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
31Las Tunasคิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
32กามากูเอย์คิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
33Provincia de Ciego de Ávilaคิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
41Provincia de Sancti Spíritusคิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
42Provincia de Villa Claraคิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
43Provincia de Cienfuegosคิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
45Provincia de Matanzasคิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
46คิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
47คิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
48Provincia de Pinar del Ríoคิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
5Mobile Phonesมือถือคิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
7คิวบาเวลาคิวบา00:14 พ.UTC-04
หน้า 1