รหัสโทรศัพท์ ในประเทศคิวบา


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +53

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
21Provincia de Guantánamoคิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
22Provincia de Santiago de Cubaคิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
23Provincia Granmaคิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
24Provincia de Holguínคิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
31Las Tunasคิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
32กามากูเอย์คิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
33Provincia de Ciego de Ávilaคิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
41Provincia de Sancti Spíritusคิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
42Provincia de Villa Claraคิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
43Provincia de Cienfuegosคิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
45Provincia de Matanzasคิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
46คิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
47คิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
48Provincia de Pinar del Ríoคิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
5Mobile Phonesมือถือคิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
7คิวบาเวลาคิวบา16:43 ส.UTC-05
หน้า 1