ประเทศคูเวต | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศคูเวต


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศคูเวต


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +965

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
2224คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2240คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2241คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2242คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2243คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2244คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2245คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2246คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2247คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2248คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2249คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2251คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2252คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2253คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2254คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2255คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2256คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2257คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2258คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2259คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2261คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2262คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2263คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2264คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2265คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2266คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2327Al AḩmadīMuḩāfaz̧at al Aḩmadīคูเวต637,411เวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2328Al AḩmadīMuḩāfaz̧at al Aḩmadīคูเวต637,411เวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2361คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2362คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2371Al ManqafMuḩāfaz̧at al Aḩmadīคูเวต39,025เวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2372Al ManqafMuḩāfaz̧at al Aḩmadīคูเวต39,025เวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2376Al ManqafMuḩāfaz̧at al Aḩmadīคูเวต39,025เวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2381Al WafrahMuḩāfaz̧at al Aḩmadīคูเวต10,017เวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2383คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2384คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2390คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2391คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2392คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2394คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2395คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2396คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2398Al AḩmadīMuḩāfaz̧at al Aḩmadīคูเวต637,411เวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2431คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2455คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2456คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2457คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2458คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2461คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
2467คูเวตเวลาอาหรับ18:23 พฤ.UTC+03
หน้า 1ถัดไป