รหัสโทรศัพท์ ในมณฑลส่านซี


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +86

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
29ซีอานมณฑลส่านซีจีน6.5 ล้านเวลาจีน05:05 อ.UTC+08
775Yulinมณฑลส่านซีจีน90,870เวลาจีน05:05 อ.UTC+08
832Neijiangมณฑลเสฉวนจีน546,854เวลาจีน05:05 อ.UTC+08
872Daliมณฑลส่านซีจีนเวลาจีน05:05 อ.UTC+08
910เสียนหยางมณฑลส่านซีจีน1.0 ล้านเวลาจีน05:05 อ.UTC+08
911Yan’anมณฑลส่านซีจีนเวลาจีน05:05 อ.UTC+08
912Yulinมณฑลส่านซีจีน90,870เวลาจีน05:05 อ.UTC+08
913Weinanมณฑลส่านซีจีน172,321เวลาจีน05:05 อ.UTC+08
914Shangzhouมณฑลส่านซีจีนเวลาจีน05:05 อ.UTC+08
915Ankangมณฑลส่านซีจีน132,654เวลาจีน05:05 อ.UTC+08
916Hanzhongมณฑลส่านซีจีน145,986เวลาจีน05:05 อ.UTC+08
9229Shenmuมณฑลส่านซีจีนเวลาจีน05:05 อ.UTC+08
9231Huayinมณฑลส่านซีจีนเวลาจีน05:05 อ.UTC+08
9233Tongguanมณฑลส่านซีจีนเวลาจีน05:05 อ.UTC+08
9263มณฑลส่านซีจีนเวลาจีน05:05 อ.UTC+08
หน้า 1