เซินเจิ้น | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในเซินเจิ้น

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +86

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
755เซินเจิ้นมณฑลกวางตุ้งจีน10.4 ล้านเวลาจีน05:00 อ.UTC+08
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
Huizhouมณฑลกวางตุ้งจีน289,201752441301516000516001516002เพิ่มเติม
Luoyangมณฑลกวางตุ้งจีน123,144379
Zhongshanมณฑลกวางตุ้งจีน760528436528471528472
Zhuhaiมณฑลกวางตุ้งจีน501,199756519000519004519005519006เพิ่มเติม


หมวดหมู่สำหรับ เซินเจิ้น