312 รหัสโทรศัพท์

เป่าติ้ง | ประเทศจีน

เป่าติ้ง เป็นนคร นครหนึ่งใน 11 นคร แห่งมณฑลเหอเป่ย เป็นเมืองเก่าแก่แห่งวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติจีนเมืองหนึ่ง เมืองเป่าติ้ง เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน กว่า 6,209 หมู่บ้าน ประชากรในครัวเรือนทั้งหมด 11,612,010 ครัวเรือน  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมือง:เป่าติ้ง
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานจีน
เวลาท้องถิ่น:วันพฤหัสบดี 20:06
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:310311313314315316

ข้อมูลธุรกิจของ 312

ธุรกิจต่างๆ ใน 312  - เป่าติ้ง