888 รหัสโทรศัพท์

ลี่เจียง | ประเทศจีน

ลี่เจียง (丽江市 หรือ 丽江古城 ลี่เจียงกุเฉิง Lijiang) เป็นเขตการปกครองที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเขตเมืองและเขตชนบททางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวนประชากรราว 1,100,000 คน มีย่านเมืองเก่าลี่เจียงที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า..  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมือง:ลี่เจียง
ย่าน:Gucheng, Gucheng Qu, Yulong Naxizuzizhixian
ช่วงเวลา:เวลามาตรฐานจีน
เวลาท้องถิ่น:วันเสาร์ 16:19
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:883886886988788858891

ข้อมูลธุรกิจของ 888

ธุรกิจต่างๆ ใน 888  - ลี่เจียง