ประเทศซีเรีย | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศซีเรีย    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +963

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
11ดามัสกัสDamascus Governorateซีเรีย1.6 ล้านเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
12ซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
14Al QunayţirahQuneitra Governorateซีเรีย36,143เวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
15Dar‘āDaraa Governorateซีเรีย97,969เวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
16As Suwaydā’As-Suwayda Governorateซีเรีย59,052เวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
21อะเลปโปAleppo Governorateซีเรีย1.6 ล้านเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
22อัรร็อกเกาะฮ์Ar-Raqqah Governorateซีเรีย177,636เวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
23IdlibIdlib Governorateซีเรีย128,840เวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
31ฮอมส์Homs Governorateซีเรีย775,404เวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
33ฮะมาฮ์Hama Governorateซีเรีย460,602เวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
41LatakiaLatakia Governorateซีเรีย340,181เวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
43TartoussTartus Governorateซีเรีย89,457เวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
51Deir ez-ZorDeir ez-Zor Governorateซีเรีย242,565เวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
52Al ḨasakahAl-Hasakah Governorateซีเรีย81,539เวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
931Syriatelมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
932Syriatelมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
933Syriatelมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
935Syriatelมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
942MTN Syriaมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
943MTN Syriaมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
944MTN Syriaมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
945MTN Syriaมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
947MTN Syriaมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
949MTN Syriaมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
955MTN Syriaมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
956MTN Syriaมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
962MTN Syriaมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
966MTN Syriaมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
969MTN Syriaมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
988Syriatelมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
990Syriatelมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
991Syriatelมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
992Syriatelมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
993Syriatelมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
994Syriatelมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
998Syriatelมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
999Syriatelมือถือซีเรียเวลายุโรปตะวันออก08:59 อา.UTC+03
หน้า 1