รหัสโทรศัพท์ ในประเทศญี่ปุ่น

เขตการบริหารหรือรัฐใน ญี่ปุ่น    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +81

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
11ซัปโปะโระจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น1.9 ล้านเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
120NTT Freedial, toll free servicesพิเศษญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
123โทะมะโกะไมจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น174,806เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1235ยูบะริจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1237ยูบะริจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1238ยูบะริจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1242Ashibetsuจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น19,108เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
125Takikawaจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น45,131เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
126Iwamizawaจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น85,107เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1266Bibaiจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น29,028เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1267Iwamizawaจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น85,107เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
127ญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
130Automated information servicesพิเศษญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
133Ishikariจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น57,301เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1332Ishikariจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น57,301เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1337Katsutaจังหวัดอิบะระกิญี่ปุ่น155,968เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
13379ญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
134โอะตะรุจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น143,792เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
135Yoichiจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น22,788เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
136Shimamatsu-honmachiจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1372ญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1374ญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1376ญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1377ญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1378Setanaจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
138ฮะโกะดะเตะจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น275,730เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1392Kamiisoจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น38,098เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1394Matsumaeจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1395ฮิงะชิยะมะโตะTokyo Prefectureญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1396ฮิงะชิยะมะโตะTokyo Prefectureญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1397Okushiriจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1398ญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
140Disaster relief wireless communicationsพิเศษญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
142Dateจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น35,301เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
143มุโระรังจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น96,197เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
144โทะมะโกะไมจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น174,806เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1452โทะมะโกะไมจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น174,806เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1454ญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1456Niikappuจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1457ญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1462Urakawaจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1463Honchōจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1464Shizunai-furukawachōจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น22,436เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1466ญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
152โทะโกะโระซะวะจังหวัดไซตะมะญี่ปุ่น339,435เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1522ญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1527อะบะชิริจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น42,498เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
153Akkeshiจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1532เนะมุโระจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น31,223เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
1537Shibetsuจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่น21,744เวลาญี่ปุ่น12:15 อ.UTC+09
หน้า 1ถัดไป