รหัสโทรศัพท์ ในจังหวัดกิฟุ


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +81

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
172ฮิโระซะกิจังหวัดอะโอะโมะริญี่ปุ่น174,972เวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
557อิโตจังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น71,578เวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
558Shimodaจังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น26,704เวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
559นุมะซุจังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น204,318เวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
568คะซุไงจังหวัดไอชิญี่ปุ่น298,589เวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
572Tajimiจังหวัดกิฟุญี่ปุ่น107,818เวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
573นะกะสึงะวะจังหวัดกิฟุญี่ปุ่น55,011เวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
574Minokamoจังหวัดกิฟุญี่ปุ่น51,543เวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
575Minoจังหวัดกิฟุญี่ปุ่น23,566เวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
577ทะกะยะมะจังหวัดกิฟุญี่ปุ่น66,636เวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
58กิฟุจังหวัดกิฟุญี่ปุ่น397,714เวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
581Yamagataจังหวัดยะมะงะตะญี่ปุ่น254,538เวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
58138Motosuจังหวัดกิฟุญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
583Kakamigaharaจังหวัดกิฟุญี่ปุ่น132,241เวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
584Ōgakiจังหวัดกิฟุญี่ปุ่น150,570เวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
585Motosuจังหวัดกิฟุญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
58689Hashimaจังหวัดกิฟุญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น13:10 พ.UTC+09
หน้า 1