รหัสโทรศัพท์ ในจังหวัดกุมมะ


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +81

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
267ซะกุจังหวัดนะงะโนะญี่ปุ่น68,885เวลาญี่ปุ่น13:46 อา.UTC+09
27ทะกะซะกิจังหวัดกุมมะญี่ปุ่น240,857เวลาญี่ปุ่น13:46 อา.UTC+09
270อิเซะซะกิจังหวัดกุมมะญี่ปุ่น130,692เวลาญี่ปุ่น13:46 อา.UTC+09
274Fujiokaจังหวัดกุมมะญี่ปุ่น63,358เวลาญี่ปุ่น13:46 อา.UTC+09
276Tatebayashiจังหวัดกุมมะญี่ปุ่น81,274เวลาญี่ปุ่น13:46 อา.UTC+09
277Kiryūจังหวัดกุมมะญี่ปุ่น110,219เวลาญี่ปุ่น13:46 อา.UTC+09
278Numataจังหวัดกุมมะญี่ปุ่น45,526เวลาญี่ปุ่น13:46 อา.UTC+09
279Shibukawaจังหวัดกุมมะญี่ปุ่น48,322เวลาญี่ปุ่น13:46 อา.UTC+09
72ฮิระกะตะจังหวัดโอซะกะญี่ปุ่น406,331เวลาญี่ปุ่น13:46 อา.UTC+09
765Uozuจังหวัดโทะยะมะญี่ปุ่น45,848เวลาญี่ปุ่น13:46 อา.UTC+09
96Kikuchiจังหวัดคุมะโมะโตะญี่ปุ่น26,677เวลาญี่ปุ่น13:46 อา.UTC+09
968Kikuchiจังหวัดคุมะโมะโตะญี่ปุ่น26,677เวลาญี่ปุ่น13:46 อา.UTC+09
หน้า 1