รหัสโทรศัพท์ ในจังหวัดชิซุโอะกะ


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +81

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
465มินะมิอะชิงะระจังหวัดคะนะงะวะญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น00:39 อ.UTC+09
53ฮะมะมะสึจังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น605,098เวลาญี่ปุ่น00:39 อ.UTC+09
537Kakegawaจังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น84,004เวลาญี่ปุ่น00:39 อ.UTC+09
538อิวะตะจังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น88,509เวลาญี่ปุ่น00:39 อ.UTC+09
54ชิซุโอะกะ (เมือง)จังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น701,561เวลาญี่ปุ่น00:39 อ.UTC+09
543Shimizuจังหวัดฮกไกโดญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น00:39 อ.UTC+09
544ฟุจิโนะมิยะจังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น121,515เวลาญี่ปุ่น00:39 อ.UTC+09
545ฟุจิ (เมือง)จังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น240,014เวลาญี่ปุ่น00:39 อ.UTC+09
547Shimadaจังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น75,781เวลาญี่ปุ่น00:39 อ.UTC+09
550โกะเต็มบะจังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น83,794เวลาญี่ปุ่น00:39 อ.UTC+09
557อิโตจังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น71,578เวลาญี่ปุ่น00:39 อ.UTC+09
558Shimodaจังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น26,704เวลาญี่ปุ่น00:39 อ.UTC+09
559นุมะซุจังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น204,318เวลาญี่ปุ่น00:39 อ.UTC+09
75เคียวโตะ (เมือง)จังหวัดเคียวโตะญี่ปุ่น1.5 ล้านเวลาญี่ปุ่น00:39 อ.UTC+09
หน้า 1