รหัสโทรศัพท์ ในจังหวัดชิบะ

เมืองที่มีประชากรสูงสุด จังหวัดชิบะ    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +81

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
43ชิบะ (เมือง)จังหวัดชิบะญี่ปุ่น919,729เวลาญี่ปุ่น18:20 พฤ.UTC+09
436อิชิฮะระจังหวัดชิบะญี่ปุ่น283,531เวลาญี่ปุ่น18:20 พฤ.UTC+09
438คิซะระซุจังหวัดชิบะญี่ปุ่น122,524เวลาญี่ปุ่น18:20 พฤ.UTC+09
439คิมิสึจังหวัดชิบะญี่ปุ่น92,126เวลาญี่ปุ่น18:20 พฤ.UTC+09
47ฟุนะบะชิจังหวัดชิบะญี่ปุ่น560,743เวลาญี่ปุ่น18:20 พฤ.UTC+09
470ทะเตะยะมะจังหวัดชิบะญี่ปุ่น50,064เวลาญี่ปุ่น18:20 พฤ.UTC+09
471คะชิวะจังหวัดชิบะญี่ปุ่น340,221เวลาญี่ปุ่น18:20 พฤ.UTC+09
474ฟุนะบะชิจังหวัดชิบะญี่ปุ่น560,743เวลาญี่ปุ่น18:20 พฤ.UTC+09
475โมะบะระจังหวัดชิบะญี่ปุ่น97,315เวลาญี่ปุ่น18:20 พฤ.UTC+09
476นะริตะจังหวัดชิบะญี่ปุ่น100,641เวลาญี่ปุ่น18:20 พฤ.UTC+09
478คะโตะริจังหวัดชิบะญี่ปุ่น83,181เวลาญี่ปุ่น18:20 พฤ.UTC+09
479คะโตะริจังหวัดชิบะญี่ปุ่น83,181เวลาญี่ปุ่น18:20 พฤ.UTC+09
48คะวะงุชิจังหวัดไซตะมะญี่ปุ่น468,565เวลาญี่ปุ่น18:20 พฤ.UTC+09
หน้า 1