รหัสโทรศัพท์ ในจังหวัดทตโตะริ

เมืองใน จังหวัดทตโตะริ


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +81

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
858Kurayoshiจังหวัดทตโตะริญี่ปุ่น48,347เวลาญี่ปุ่น21:49 ส.UTC+09
859Yonagoจังหวัดทตโตะริญี่ปุ่น141,368เวลาญี่ปุ่น21:49 ส.UTC+09
หน้า 1