รหัสโทรศัพท์ ในจังหวัดนะระ


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +81

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
547Shimadaจังหวัดชิซุโอะกะญี่ปุ่น75,781เวลาญี่ปุ่น14:56 พ.UTC+09
548Haibara-akanedaiจังหวัดนะระญี่ปุ่น18,472เวลาญี่ปุ่น14:56 พ.UTC+09
721ทนดะบะยะชิจังหวัดโอซะกะญี่ปุ่น132,873เวลาญี่ปุ่น14:56 พ.UTC+09
7354Yoshino-chōจังหวัดนะระญี่ปุ่น8,829เวลาญี่ปุ่น14:56 พ.UTC+09
743อิโกะมะจังหวัดนะระญี่ปุ่น117,601เวลาญี่ปุ่น14:56 พ.UTC+09
744Kashihara-shiจังหวัดนะระญี่ปุ่น124,521เวลาญี่ปุ่น14:56 พ.UTC+09
745คิตะกะตะจังหวัดฟุกุชิมะญี่ปุ่น37,140เวลาญี่ปุ่น14:56 พ.UTC+09
7463Yoshino-chōจังหวัดนะระญี่ปุ่น8,829เวลาญี่ปุ่น14:56 พ.UTC+09
747Yoshino-chōจังหวัดนะระญี่ปุ่น8,829เวลาญี่ปุ่น14:56 พ.UTC+09
7472โกะโจจังหวัดนะระญี่ปุ่น34,342เวลาญี่ปุ่น14:56 พ.UTC+09
7473Yoshino-chōจังหวัดนะระญี่ปุ่น8,829เวลาญี่ปุ่น14:56 พ.UTC+09
942คุรุเมะจังหวัดฟุกุโอะกะญี่ปุ่น238,197เวลาญี่ปุ่น14:56 พ.UTC+09
944Ōmutaจังหวัดฟุกุโอะกะญี่ปุ่น131,974เวลาญี่ปุ่น14:56 พ.UTC+09
หน้า 1