รหัสโทรศัพท์ ในจังหวัดฟุกุชิมะ


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +81

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
241มินะมิอะชิงะระจังหวัดคะนะงะวะญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
242Aizu-Wakamatsuจังหวัดฟุกุชิมะญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
243Nihommatsuจังหวัดฟุกุชิมะญี่ปุ่น36,287เวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
244โซมะจังหวัดฟุกุชิมะญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
246อิวะกิ (เมือง)จังหวัดฟุกุชิมะญี่ปุ่น357,309เวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
247Ishikawaจังหวัดฟุกุชิมะญี่ปุ่น18,817เวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
248Sukagawaจังหวัดฟุกุชิมะญี่ปุ่น68,790เวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
249โคริยะมะจังหวัดฟุกุชิมะญี่ปุ่น340,560เวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
267ซะกุจังหวัดนะงะโนะญี่ปุ่น68,885เวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
274Fujiokaจังหวัดกุมมะญี่ปุ่น63,358เวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
48คะวะงุชิจังหวัดไซตะมะญี่ปุ่น468,565เวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
480Kukichūōจังหวัดไซตะมะญี่ปุ่น73,373เวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
489โคะชิงะยะจังหวัดไซตะมะญี่ปุ่น317,437เวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
5363มินะมิโซมะจังหวัดฟุกุชิมะญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
745คิตะกะตะจังหวัดฟุกุชิมะญี่ปุ่น37,140เวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
824โทะโยะตะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น362,383เวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
826Yamagataจังหวัดยะมะงะตะญี่ปุ่น254,538เวลาญี่ปุ่น13:17 พ.UTC+09
หน้า 1