รหัสโทรศัพท์ ในจังหวัดมิเอะ


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +81

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
567จังหวัดมิเอะญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น19:44 จ.UTC+09
59สึ (เมือง)จังหวัดมิเอะญี่ปุ่น163,461เวลาญี่ปุ่น19:44 จ.UTC+09
593ยกไกชิจังหวัดมิเอะญี่ปุ่น295,841เวลาญี่ปุ่น19:44 จ.UTC+09
594จังหวัดมิเอะญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น19:44 จ.UTC+09
595Nabariจังหวัดมิเอะญี่ปุ่น88,128เวลาญี่ปุ่น19:44 จ.UTC+09
5958คะเมะยะมะจังหวัดมิเอะญี่ปุ่น39,899เวลาญี่ปุ่น19:44 จ.UTC+09
5959Suzukaจังหวัดมิเอะญี่ปุ่น191,477เวลาญี่ปุ่น19:44 จ.UTC+09
596Iseจังหวัดมิเอะญี่ปุ่น97,314เวลาญี่ปุ่น19:44 จ.UTC+09
5972Owaseจังหวัดมิเอะญี่ปุ่น22,038เวลาญี่ปุ่น19:44 จ.UTC+09
5978Kumanoจังหวัดมิเอะญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น19:44 จ.UTC+09
598มะสึซะกะจังหวัดมิเอะญี่ปุ่น124,613เวลาญี่ปุ่น19:44 จ.UTC+09
599Iseจังหวัดมิเอะญี่ปุ่น97,314เวลาญี่ปุ่น19:44 จ.UTC+09
5995Tobaจังหวัดมิเอะญี่ปุ่น23,303เวลาญี่ปุ่น19:44 จ.UTC+09
772Miyazuจังหวัดเคียวโตะญี่ปุ่น21,632เวลาญี่ปุ่น19:44 จ.UTC+09
หน้า 1