รหัสโทรศัพท์ ในจังหวัดยะมะนะชิ

เมืองใน จังหวัดยะมะนะชิ


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +81

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
551นิระซะกิจังหวัดยะมะนะชิญี่ปุ่น33,263เวลาญี่ปุ่น13:36 พ.UTC+09
553ฮิงะชิมุระยะมะTokyo Prefectureญี่ปุ่น150,556เวลาญี่ปุ่น13:36 พ.UTC+09
554โอสึกิ (ยะมะนะชิ)จังหวัดยะมะนะชิญี่ปุ่น31,226เวลาญี่ปุ่น13:36 พ.UTC+09
853อิซุโมะจังหวัดชิมะเนะญี่ปุ่น89,286เวลาญี่ปุ่น13:36 พ.UTC+09
หน้า 1