รหัสโทรศัพท์ ในจังหวัดฮิโระชิมะ


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +81

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
799Miharaจังหวัดฮิโระชิมะญี่ปุ่น80,387เวลาญี่ปุ่น15:02 อา.UTC+09
82ฮิโระชิมะ (เมือง)จังหวัดฮิโระชิมะญี่ปุ่น1.1 ล้านเวลาญี่ปุ่น15:02 อา.UTC+09
8207Ninoshimachōจังหวัดฮิโระชิมะญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น15:02 อา.UTC+09
823โทะโยะตะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น362,383เวลาญี่ปุ่น15:02 อา.UTC+09
824โทะโยะตะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น362,383เวลาญี่ปุ่น15:02 อา.UTC+09
8247Shōbaraจังหวัดฮิโระชิมะญี่ปุ่น20,527เวลาญี่ปุ่น15:02 อา.UTC+09
82488Shōbaraจังหวัดฮิโระชิมะญี่ปุ่น20,527เวลาญี่ปุ่น15:02 อา.UTC+09
826Yamagataจังหวัดยะมะงะตะญี่ปุ่น254,538เวลาญี่ปุ่น15:02 อา.UTC+09
846โทะโยะตะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น362,383เวลาญี่ปุ่น15:02 อา.UTC+09
847ฟุกุยะมะจังหวัดฮิโระชิมะญี่ปุ่น383,298เวลาญี่ปุ่น15:02 อา.UTC+09
848โทะโยะตะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น362,383เวลาญี่ปุ่น15:02 อา.UTC+09
849ฟุกุยะมะจังหวัดฮิโระชิมะญี่ปุ่น383,298เวลาญี่ปุ่น15:02 อา.UTC+09
997Nazeจังหวัดคะโงะชิมะญี่ปุ่น41,365เวลาญี่ปุ่น15:02 อา.UTC+09
9977Higashi-Hiroshimaจังหวัดฮิโระชิมะญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น15:02 อา.UTC+09
หน้า 1