รหัสโทรศัพท์ ในจังหวัดเคียวโตะ


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +81

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
75เคียวโตะ (เมือง)จังหวัดเคียวโตะญี่ปุ่น1.5 ล้านเวลาญี่ปุ่น13:55 พ.UTC+09
771คะเมะโอะกะจังหวัดเคียวโตะญี่ปุ่น97,181เวลาญี่ปุ่น13:55 พ.UTC+09
772Miyazuจังหวัดเคียวโตะญี่ปุ่น21,632เวลาญี่ปุ่น13:55 พ.UTC+09
773ไมซุรุจังหวัดเคียวโตะญี่ปุ่น92,465เวลาญี่ปุ่น13:55 พ.UTC+09
774อุจิจังหวัดเคียวโตะญี่ปุ่น192,925เวลาญี่ปุ่น13:55 พ.UTC+09
8854พระตำหนักคะสึระจังหวัดเคียวโตะญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น13:55 พ.UTC+09
หน้า 1