รหัสโทรศัพท์ ในจังหวัดไอชิ

เมืองที่มีประชากรสูงสุด จังหวัดไอชิ    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +81

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
52นะโงะยะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น2.2 ล้านเวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
532โทะโยะฮะชิจังหวัดไอชิญี่ปุ่น378,374เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
533โทะโยะกะวะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น120,537เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
5362Shinshiroจังหวัดไอชิญี่ปุ่น36,069เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
561Setoจังหวัดไอชิญี่ปุ่น134,246เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
5617Nisshinจังหวัดไอชิญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
562Chitaจังหวัดไอชิญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
563Nishioจังหวัดไอชิญี่ปุ่น103,337เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
564โอะกะซะกิจังหวัดไอชิญี่ปุ่น352,361เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
565โทะโยะตะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น362,383เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
566อันโจจังหวัดไอชิญี่ปุ่น178,402เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
567จังหวัดมิเอะญี่ปุ่นเวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
568คะซุไงจังหวัดไอชิญี่ปุ่น298,589เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
569Handaจังหวัดไอชิญี่ปุ่น116,119เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
586อิชิโนะมิยะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น280,331เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
587Inazawaจังหวัดไอชิญี่ปุ่น102,130เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
823โทะโยะตะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น362,383เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
824โทะโยะตะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น362,383เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
8452โทะโยะตะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น362,383เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
846โทะโยะตะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น362,383เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
8466โทะโยะตะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น362,383เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
84732โทะโยะตะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น362,383เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
848โทะโยะตะจังหวัดไอชิญี่ปุ่น362,383เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
883Miyoshi-chōจังหวัดไอชิญี่ปุ่น56,957เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
886นะรุโตะจังหวัดโทะกุชิมะญี่ปุ่น64,082เวลาญี่ปุ่น00:46 อ.UTC+09
หน้า 1