Batman | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในBatman

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +90

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
488Batmanตุรกีเวลาตุรกี05:51 พ.UTC+03
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
Al ḨasakahAl-Hasakah Governorateซีเรีย81,53952
DihokDihokอิรัก284,00062