รหัสโทรศัพท์ ในประเทศตูนิเซีย


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศตูนิเซีย


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +216

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
2Tunisiana Tunisia Orascomมือถือตูนิเซียเวลายุโรปกลาง22:30 พ.UTC+01
4Elissaมือถือตูนิเซียเวลายุโรปกลาง22:30 พ.UTC+01
5Orange Tunisiaมือถือตูนิเซียเวลายุโรปกลาง22:30 พ.UTC+01
70Ben ArousGouvernorat de Ben Arousตูนิเซีย74,932เวลายุโรปกลาง22:30 พ.UTC+01
71ตูนิสGouvernorat de Tunisตูนิเซีย693,210เวลายุโรปกลาง22:30 พ.UTC+01
72BizerteGouvernorat de Bizerteตูนิเซีย115,268เวลายุโรปกลาง22:30 พ.UTC+01
73SousseGouvernorat de Sousseตูนิเซีย164,123เวลายุโรปกลาง22:30 พ.UTC+01
74สฟักซ์Gouvernorat de Sfaxตูนิเซีย277,278เวลายุโรปกลาง22:30 พ.UTC+01
75กาแบ็สGouvernorat de Gabèsตูนิเซีย110,075เวลายุโรปกลาง22:30 พ.UTC+01
76กัฟซาGafsa Governorateตูนิเซีย81,232เวลายุโรปกลาง22:30 พ.UTC+01
77KairouanGouvernorat de Kairouanตูนิเซีย119,794เวลายุโรปกลาง22:30 พ.UTC+01
78BéjaGouvernorat de Béjaตูนิเซีย57,233เวลายุโรปกลาง22:30 พ.UTC+01
79ตูนิเซียเวลายุโรปกลาง22:30 พ.UTC+01
9Tunisie Telecomมือถือตูนิเซียเวลายุโรปกลาง22:30 พ.UTC+01
หน้า 1