ออกแลนด์ | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในออกแลนด์

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +64

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
9ออกแลนด์Aucklandนิวซีแลนด์417,910เวลานิวซีแลนด์07:27 อา.UTC+13
หน้า 1


เมืองใกล้เคียง

เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองรหัสโทรศัพท์รหัสไปรษณีย์
HelensvilleAucklandนิวซีแลนด์9080008400875
HowickAucklandนิวซีแลนด์92012
PokenoWaikatoนิวซีแลนด์9244024722402
PukekoheAucklandนิวซีแลนด์921202340


หมวดหมู่สำหรับ ออกแลนด์