3 รหัสโทรศัพท์

ไครสต์เชิร์ช | ประเทศนิวซีแลนด์

ไครสต์เชิร์ช เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นชุมชนเมืองที่เป็นที่นิยมเป็นอันดับ 3 ของนิวซีแลนด์ ไครสต์เชิร์ชเป็นหนึ่งในสามเมืองที่อยู่ตั้งอยู่ชายฝั่งตะวันออกของเกาะใต้ ทางเหนือฝั่งน่านน้ำเพนนินซูล่า ตั้งแต่ปี 2006 บริเวณเขตนี้อยู่ใต้เข..  ︎  Wikipedia.org
ข้อมูลโดยละเอียด
เมืองหลัก:ไครสต์เชิร์ช
เมืองที่เกี่ยวข้อง:ดะนีดิน |  Nelson  | เพิ่มเติม
ย่าน:Christchurch Central, Dunedin, Nelson
ช่วงเวลา:เวลาออมแสงนิวซีแลนด์
เวลาท้องถิ่น:วันอาทิตย์ 18:20
รหัสโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้อง:282802832885289629

ข้อมูลธุรกิจของ 3

ธุรกิจต่างๆ ใน 3  - ไครสต์เชิร์ช