Nelson | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในNelson

เมืองใน Nelson


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +64

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
3ไครสต์เชิร์ชCanterburyนิวซีแลนด์363,926เวลานิวซีแลนด์07:18 อา.UTC+13
หน้า 1