Tasman | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในTasman

เมืองใน Tasman


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +64

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
3ไครสต์เชิร์ชCanterburyนิวซีแลนด์363,926เวลานิวซีแลนด์19:42 ส.UTC+13
หน้า 1