Wellington | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในWellington


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +64

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
3ไครสต์เชิร์ชCanterburyนิวซีแลนด์363,926เวลานิวซีแลนด์18:44 อา.UTC+13
4เวลลิงตันWellingtonนิวซีแลนด์381,900เวลานิวซีแลนด์18:44 อา.UTC+13
6Palmerston NorthManawatu-Wanganuiนิวซีแลนด์75,996เวลานิวซีแลนด์18:44 อา.UTC+13
หน้า 1