ประเทศบอตสวานา | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศบอตสวานา


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศบอตสวานา


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +267

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
24แฟรนซิสทาวน์North East Districtบอตสวานา89,979เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
26Selebi-PhikweCentral Districtบอตสวานา53,727เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
29LetlhakaneCentral Districtบอตสวานา18,136เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
31กาโบโรเนSouth East Districtบอตสวานา208,411เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
340KanyeSouthern Districtบอตสวานา44,716เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
35กาโบโรเนSouth East Districtบอตสวานา208,411เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
36กาโบโรเนSouth East Districtบอตสวานา208,411เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
39กาโบโรเนSouth East Districtบอตสวานา208,411เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
46SeroweCentral Districtบอตสวานา47,419เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
47MahalapyeCentral Districtบอตสวานา44,471เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
471MahalapyeCentral Districtบอตสวานา44,471เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
472MahalapyeCentral Districtบอตสวานา44,471เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
476MahalapyeCentral Districtบอตสวานา44,471เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
477MahalapyeCentral Districtบอตสวานา44,471เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
49PalapyeCentral Districtบอตสวานา30,650เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
53LobatseSouth East Districtบอตสวานา30,883เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
538RamotswaSouth East Districtบอตสวานา21,450เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
539RamotswaSouth East Districtบอตสวานา21,450เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
54บอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
57MochudiKgatleng Districtบอตสวานา36,962เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
58บอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
59MolepololeKweneng Districtบอตสวานา63,248เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
62KasaneNorth West Districtบอตสวานา9,250เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
65บอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
651บอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
654บอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
68MaunNorth West Districtบอตสวานา49,945เวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
71Mascom Wirelessมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
72Orange Botswanaมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
73BTCมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
740Mascom Wirelessมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
741Mascom Wirelessมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
742Mascom Wirelessมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
743Orange Botswanaมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
744Orange Botswanaมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
745Mascom Wirelessมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
746Mascom Wirelessมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
747Mascom Wirelessมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
750Orange Botswanaมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
751Orange Botswanaมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
752Orange Botswanaมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
753Orange Botswanaมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
754Mascom Wirelessมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
755Mascom Wirelessมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
756Mascom Wirelessมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
759Mascom Wirelessมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
760Mascom Wirelessมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
761Mascom Wirelessมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
762Mascom Wirelessมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
763Orange Botswanaมือถือบอตสวานาเวลาบอตสวานา18:07 จ.UTC+02
หน้า 1ถัดไป