รหัสโทรศัพท์ ในประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา


เมืองที่มีประชากรสูงสุด ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +387

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
30Bugojnoสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา41,378เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
31Odžakสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา11,621เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
32เซนีตซาสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา164,423เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
33ซาราเยโวสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา696,731เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
34Livnoสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา11,748เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
35Tuzlaสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา142,486เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
36Mostarสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา104,518เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
37Ključสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา7,245เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
38Bosanska Gradiškaสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา13,346เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
39Posušjeสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
49BrčkoBrčkoบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา38,968เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
50Mrkonjić Gradสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา14,737เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
51บันยาลูกาสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา221,106เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
52Prijedorสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา36,347เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
53Dobojสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา27,235เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
54Bosanski Šamacสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา3,599เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
55Bijeljinaสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา37,692เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
56Milićiสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา8,210เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
57Kalinovikสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
58Čajničeสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา3,909เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
59Trebinjeสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา33,178เวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
61BH Telecomมือถือบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
62BH Telecomมือถือบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
63Eronetมือถือบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
65Moblna Skpskeมือถือบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเวลายุโรปกลาง19:24 พฤ.UTC+02
หน้า 1