บันยาลูกา | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในบันยาลูกา

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +387

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
51บันยาลูกาสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา221,106เวลายุโรปกลาง21:15 อ.UTC+01
หน้า 1
หมวดหมู่สำหรับ บันยาลูกา