รหัสโทรศัพท์ ในสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

เมืองที่มีประชากรสูงสุด สหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +387

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
30Bugojnoสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา41,378เวลายุโรปกลาง21:17 อ.UTC+01
31Odžakสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา11,621เวลายุโรปกลาง21:17 อ.UTC+01
32เซนีตซาสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา164,423เวลายุโรปกลาง21:17 อ.UTC+01
33ซาราเยโวสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา696,731เวลายุโรปกลาง21:17 อ.UTC+01
34Livnoสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา11,748เวลายุโรปกลาง21:17 อ.UTC+01
35Tuzlaสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา142,486เวลายุโรปกลาง21:17 อ.UTC+01
36Mostarสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา104,518เวลายุโรปกลาง21:17 อ.UTC+01
37Ključสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา7,245เวลายุโรปกลาง21:17 อ.UTC+01
38Bosanska Gradiškaสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา13,346เวลายุโรปกลาง21:17 อ.UTC+01
39Posušjeสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเวลายุโรปกลาง21:17 อ.UTC+01
49BrčkoBrčkoบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา38,968เวลายุโรปกลาง21:17 อ.UTC+01
53Dobojสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา27,235เวลายุโรปกลาง21:17 อ.UTC+01
57Kalinovikสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเวลายุโรปกลาง21:17 อ.UTC+01
หน้า 1