เซนีตซา | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในเซนีตซา

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +387

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
32เซนีตซาสหพันธรัฐบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา164,423เวลายุโรปกลาง21:10 อ.UTC+01
หน้า 1
หมวดหมู่สำหรับ เซนีตซา