Prijedor | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในPrijedor

    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +387

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
52Prijedorสาธารณรัฐเซิร์ปสกาบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา36,347เวลายุโรปกลาง11:26 พฤ.UTC+02
หน้า 1
หมวดหมู่สำหรับ Prijedor