Rangpur Division | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในRangpur Division


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +880

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
521RangpurRangpur Divisionบังกลาเทศ343,122เวลาบังกลาเทศ19:09 ส.UTC+06
5222BadarganjRangpur Divisionบังกลาเทศ32,600เวลาบังกลาเทศ19:09 ส.UTC+06
531DinājpurRangpur Divisionบังกลาเทศ206,234เวลาบังกลาเทศ19:09 ส.UTC+06
5334ParbatipurRangpur Divisionบังกลาเทศ48,020เวลาบังกลาเทศ19:09 ส.UTC+06
561ThākurgaonRangpur Divisionบังกลาเทศ71,096เวลาบังกลาเทศ19:09 ส.UTC+06
5826NageswariRangpur Divisionบังกลาเทศ49,425เวลาบังกลาเทศ19:09 ส.UTC+06
591LalmanirhatRangpur Divisionบังกลาเทศ65,127เวลาบังกลาเทศ19:09 ส.UTC+06
หน้า 1