Sylhet Division | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในSylhet Division

เมืองใน Sylhet Division


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +880

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
821SylhetSylhet Divisionบังกลาเทศ237,000เวลาบังกลาเทศ11:29 ศ.UTC+06
831HabiganjSylhet Divisionบังกลาเทศ88,760เวลาบังกลาเทศ11:29 ศ.UTC+06
861Maulavi BāzārSylhet Divisionบังกลาเทศ57,441เวลาบังกลาเทศ11:29 ศ.UTC+06
871SunāmganjSylhet Divisionบังกลาเทศเวลาบังกลาเทศ11:29 ศ.UTC+06
8723ChhātakSylhet Divisionบังกลาเทศ39,218เวลาบังกลาเทศ11:29 ศ.UTC+06
หน้า 1