รหัสโทรศัพท์ ในประเทศปากีสถาน    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +92

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
21การาจีSindhปากีสถาน11.6 ล้านเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
22HyderabadSindhปากีสถาน1.4 ล้านเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
221HyderabadSindhปากีสถาน1.4 ล้านเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
232ปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
233Mirpur KhasSindhปากีสถาน215,657เวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
235SangharSindhปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
238UmerkotPunjabปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
242ปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
243KhairpurPunjabปากีสถาน30,967เวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
244NawābshāhSindhปากีสถาน229,504เวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
25DaduSindhปากีสถาน139,784เวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
297BadīnSindhปากีสถาน73,569เวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
298ThattaPunjabปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
300Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
301Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
302Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
303Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
304Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
305Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
306Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
307Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
308Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
309Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
312ZONGมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
313ZONGมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
314ZONGมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
315ZONGมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
321Warid Telecomมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
322Warid Telecomมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
323Warid Telecomมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
324Warid Telecomมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
331Ufoneมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
332Ufoneมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
333Ufoneมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
334Ufoneมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
335Ufoneมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
336Ufoneมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
341Telenorมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
342Telenorมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
343Telenorมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
344Telenorมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
345Telenorมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
346Telenorมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
347Telenorมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
355SCOมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
364Instaphoneมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
40SāhīwālPunjabปากีสถาน37,186เวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
41ไฟซาลาบาดPunjabปากีสถาน2.5 ล้านเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
42ลาฮอร์Punjabปากีสถาน6.3 ล้านเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
431กุชรันวาลาPunjabปากีสถาน1.4 ล้านเวลาปากีสถาน17:46 อ.UTC+05
หน้า 1ถัดไป