รหัสโทรศัพท์ ในประเทศปากีสถาน    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +92

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
21การาจีSindhปากีสถาน11.6 ล้านเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
22HyderabadSindhปากีสถาน1.4 ล้านเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
221HyderabadSindhปากีสถาน1.4 ล้านเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
232ปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
233Mirpur KhasSindhปากีสถาน215,657เวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
235SangharSindhปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
238UmerkotPunjabปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
242ปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
243KhairpurPunjabปากีสถาน30,967เวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
244NawābshāhSindhปากีสถาน229,504เวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
25DaduSindhปากีสถาน139,784เวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
297BadīnSindhปากีสถาน73,569เวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
298ThattaPunjabปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
300Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
301Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
302Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
303Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
304Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
305Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
306Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
307Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
308Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
309Mobilinkมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
312ZONGมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
313ZONGมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
314ZONGมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
315ZONGมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
321Warid Telecomมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
322Warid Telecomมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
323Warid Telecomมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
324Warid Telecomมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
331Ufoneมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
332Ufoneมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
333Ufoneมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
334Ufoneมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
335Ufoneมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
336Ufoneมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
341Telenorมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
342Telenorมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
343Telenorมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
344Telenorมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
345Telenorมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
346Telenorมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
347Telenorมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
355SCOมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
364Instaphoneมือถือปากีสถานเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
40SāhīwālPunjabปากีสถาน37,186เวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
41ไฟซาลาบาดPunjabปากีสถาน2.5 ล้านเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
42ลาฮอร์Punjabปากีสถาน6.3 ล้านเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
431กุชรันวาลาPunjabปากีสถาน1.4 ล้านเวลาปากีสถาน13:39 พฤ.UTC+05
หน้า 1ถัดไป