รหัสโทรศัพท์ ในIslāmābād Capital Territory

เมืองใน Islāmābād Capital Territory


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +92

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
51ราวัลปินดีPunjabปากีสถาน1.7 ล้านเวลาปากีสถาน09:33 พ.UTC+05
หน้า 1