คอร์ซิกา | รหัสไปรษณีย์ | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในคอร์ซิกา

เมืองใน คอร์ซิกา


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +33

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
4มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ฝรั่งเศส794,811เวลายุโรปกลาง22:37 ส.UTC+01
หน้า 1