รหัสโทรศัพท์ ในแคว้นบัส-นอร์ม็องดี

เมืองใน แคว้นบัส-นอร์ม็องดี


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +33

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
2น็องต์แคว้นเปอีเดอลาลัวร์ฝรั่งเศส277,269เวลายุโรปกลาง22:40 ส.UTC+01
หน้า 1