รหัสโทรศัพท์ ในแคว้นเปอีเดอลาลัวร์

เมืองใน แคว้นเปอีเดอลาลัวร์


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +33

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
2น็องต์แคว้นเปอีเดอลาลัวร์ฝรั่งเศส277,269เวลายุโรปกลาง22:39 ส.UTC+01
3สทราซบูร์แคว้นอาลซัสฝรั่งเศส274,845เวลายุโรปกลาง22:39 ส.UTC+01
หน้า 1