รหัสโทรศัพท์ ในแคว้นโรนาลป์

เมืองใน แคว้นโรนาลป์


    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +33

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
4มาร์แซย์แคว้นพรอว็องซาลป์โกตดาซูร์ฝรั่งเศส794,811เวลายุโรปกลาง08:27 อา.UTC+02
หน้า 1