ประเทศพม่า | รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ ในประเทศพม่า    รหัสการโทรระหว่างประเทศ: +95

รหัสโทรศัพท์เมืองเขตการบริหารประเทศหรือภาคประชากรเมืองช่วงเวลาเวลาUTC
1ย่างกุ้งเขตย่างกุ้งพม่า4.5 ล้านเวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
2มัณฑะเลย์เขตมัณฑะเลย์พม่า1.2 ล้านเวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
32เมาะลำเลิงรัฐมอญพม่า438,861เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
33Kyaukmeรัฐฉานพม่าเวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
34Hopinรัฐกะฉิ่นพม่าเวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
41Kawangรัฐชินพม่าเวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
42Patheinเขตอิรวดีพม่า237,089เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
43Sittweรัฐยะไข่พม่า177,743เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
44Hinthadaเขตอิรวดีพม่า134,947เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
45Bogaleเขตอิรวดีพม่า68,938เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
46Nyaungdonเขตอิรวดีพม่า40,092เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
51พม่าเวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
52พะโคเขตพะโคพม่า244,376เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
53แปรเขตพะโคพม่า135,308เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
54ตองอูเขตพะโคพม่า106,945เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
55พม่าเวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
56สิเรียม (พม่า)เขตย่างกุ้งพม่า69,448เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
57เมาะลำเลิงรัฐมอญพม่า438,861เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
58เมาะลำเลิงรัฐมอญพม่า438,861เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
59มะริดเขตตะนาวศรีพม่า173,298เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
60Yenangyaungเขตมาเกวพม่า110,553เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
61Chaukเขตมาเกวพม่า90,870เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
62ปะโคะกูเขตมาเกวพม่า126,938เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
63Magwayเขตมาเกวพม่า96,954เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
64เมะทีลาเขตมัณฑะเลย์พม่า177,442เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
65Minbuเขตมาเกวพม่า57,342เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
66มยินจานเขตมัณฑะเลย์พม่า141,713เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
67เนปยีดอเขตมัณฑะเลย์พม่า925,000เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
68พม่าเวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
69พม่าเวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
70Hakhaรัฐชินพม่า20,000เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
71โมนยวาเขตสะกายพม่า182,011เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
72สะกายเขตสะกายพม่า78,739เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
73Kalemyoเขตสะกายพม่าเวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
74มิตจีนารัฐกะฉิ่นพม่า90,894เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
75Shweboเขตสะกายพม่า88,914เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
81ตองยีรัฐฉานพม่า160,115เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
82Lashioรัฐฉานพม่า131,016เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
83Loikawรัฐกะยาพม่า17,293เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
84Tachilekรัฐฉานพม่าเวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
85พม่าเวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
86Mogokเขตมัณฑะเลย์พม่า90,843เวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
9Mobileมือถือพม่าเวลาเมียนมา (พม่า)09:22 พ.UTC+06:30
หน้า 1